நிறுவனம் செய்தி

ஜே.டி.சி. சமீபத்தியது புதியது ஷன்ட் மின்தடை

2020-03-11
கடந்த வாரம், நமது ஜிங்டா செங் ஆர் அண்ட் டி துறை உருவாக்கப்பட்டது a புதியது shunt மின்தடை, எந்த முடியும் இரு பயன்படுத்தப்பட்டது இல் அதனால் நிறைய தொழில், போன்ற மின்கலம், வானொலி, கார் மின்னணு கட்டுப்பாடு அமைப்பு, முதலியன அதுதான் a defஇல்itely புதியது மற்றும் பாதுகாப்பு தயாரிப்புகள் எந்த முடியும் இரு உள்ளது பெரியது இல்fluence.