தொழில் செய்தி

நடுநிலை கிரவுண்ட் ரெசிஸ்டர் செயல்பாடு மற்றும் கொள்கை

2020-04-13

·     JDC நியூட்ரல் கிரவுண்டிங் ரெசிஸ்டர்

த  நடுநிலை கிரவுண்டிங் ரெசிஸ்டர் இடையே இணைக்கும் தற்போதைய கட்டுப்படுத்தும் மின் பாதுகாப்பு உபகரணமாகும் ஜெனரேட்டர், மின்மாற்றி மற்றும் பூமியின் நடுநிலை புள்ளி. மின்னழுத்தம் மின்சக்தி அமைப்பில் தவறு ஏற்படும் போது மின்சார விநியோகத்தின் நடுநிலை புள்ளி விலகும், குறிப்பாக மின் கேபிள்கள் மூலம் வழங்கப்படும் போது மின் அமைப்பில், போது குறிப்பிட்ட மதிப்பை விட மின்னோட்டம் அதிகமாக இருந்தால், அது மோசமான சேதத்தை ஏற்படுத்தும் காப்பு உபகரணங்கள் மற்றும் இறுதியாக இருட்டடிப்பு விபத்துக்கு வழிவகுக்கிறது.

நியூட்ரல் கிரவுண்டிங் ரெசிஸ்டரைப் பயன்படுத்துவதன் நோக்கம் மின்தடையை உட்செலுத்துவதாகும் மின்னோட்டத்தை தவறு புள்ளியில், மற்றும் தவறு மின்னோட்டத்தை குறைக்கவும், எனவே உறுதி செய்யவும் ஒரு வரையறுக்கப்பட்ட மதிப்புக்கு அதிக மின்னழுத்தம், இறுதியாக முழு மின் அமைப்பையும் பாதுகாக்க
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept